Участники Ассоциации

Нормативные документы

Законотворческая деятельность Ассоциации

Одним из основных направлений деятельности Ассоциации «Производители пенопласта» Украины является постоянная работа над законодательной базой Украины, которая позволяет эффективно использовать пенополистирол в строительстве нашей страны.

Первым этапом в этом направлении было финансирование разработки стандартов, которые вступили в действие 1 июня 2009 г.:

  • ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкции зданий и сооружений. Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и облицовкой штукатурками. Общие технические решения";
  • "Альбом технических решений систем фасадных теплоизоляционно - отделочные сплошные с облицовкой штукатурками".

 

1 апреля 2013 года в Украине вступил в силу гармонизированный европейский стандарт ДСТУ EN 13163:2012 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із спіненого полiстиролу (EPS). Технічні умови (ЕN 13163:2008, IDТ)". Разработку этого стандарта иницировали участники Ассоциации "Производители пенопласта" Украины. Они финансировали работу с ним ведущих специалистов по стандартизации, оказывали всестороннюю консультационную помощь.

Кроме вышеупомянутого стандарта, усилиями членов Ассоциации также был разработан и принят ДСТУ Б EN 13164:2013 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із екструдованого полiстиролу (XPS). Технічні умови (ЕN 13164:2008, IDТ)" который вступил в действие с 1 апреля 2014 года.

Следующим шагом участников Ассоциации в направлении повышения качества продукции из вспененного пенополистирола и приведение ее в соответствие с жесткими европейскими стандартами будет разработка с дальнейшим введением в действие методов контроля качества пенополистирольной продукции. Эти документы планируются к принятию до конца 2016 года.

ДСТУ Б EN 13163:2012 "Матеріали будівельні теплоізоляційні.Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови".

Скачать полную версию

ДСТУ Б EN 13164:2013 "Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого полістиролу (XPS). Технічні умови".

Скачать полную версию

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови.

Цей стандарт поширюється на конструкції зовнішніх стін їз фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками або дрібнорштучними виробами житлових та громадських будинків, а також адміністративних і побутових будинків промислових підприємств. Збірні системи можуть застосовуватися як для нового будівництва, так і при реконструкції та капітальному ремонті будинків.

Скачать полную версию

Альбом технічних рішень зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками

Скачать полную версию

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова Ізоляція Будівель

Ці Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будинків і споруд і порядку їх розрахунку з метою забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на обігрівання, забезпечення нормативних санітарно-гігієничних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будинків та споруд.

Скачать полную версию

Скачать поправку

Зміна №1 ДБН В.2.6-31:2006 Теплова Ізоляція Будівель.

Скачать полную версию

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією

Ці Норми поширюються на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією (далі - конструкції з фасадною теплоізоляцією) житлових, громадських і промислових будинків та споруд для нового будівництва та конструкції фасадної теплоізоляції при реконструкції та капітальному ремонті (термічної модернізації) будинків.

Скачать полную версию

ДСТУ Б В.2.7-8-94 ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ. Технічні умови.

Цей стандарт поширюється на плити пінополістірольні (далі за текстом "плити"), які виготовляються безпресовим способом із суспензійного полістиролу, що спінюється, з добавкою або без добавки антипірену.

Скачать полную версию

Змiна №1 до ДСТУ Б В.2.7-8-94 ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ. Технічні умови.

Скачать полную версию